Mua càng nhiều - Giảm càng nhiều:

Ưu đãi tới 50%

img

TS.Lê Thẩm Dương

Tiến sĩ - Diễn giả chuyên nghiệp - Chuyên gia Tài chính, Lãnh đạo, Nhân sự
  • 0

    khóa học
  • 5

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

TS. LÊ THẨM DƯƠNG

 Diễn giả chuyên nghiệp, chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như Tài chính, Lãnh đạo, Nhân sự …

 Giảng viên xuất sắc khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh 

 Là 1 trong 8 thành viên của Tổ viết bài của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 Giảng viên chính chương trình cấp chứng chỉ hành nghề của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

 Tư vấn nghiệp vụ và quản trị cho các NHTM như NH Nông nghiệp Tân Bình, NH Miền Tây, NH Công thương …

Các khóa học